Lounasviikko

Ter­va­mii­lu

SULJETTU TOISTAISEKSI

KORONAVIRUKSEN JOHDOSTA COVID-19

Lou­nas­kah­vi­lan sul­ke­mi­nen ja ruo­ka­kul­je­tus­ten lope­tus tois­tai­sek­si alkaa

maa­nan­tai­na 8.3.2021

Toi­von, että saam­me pal­vel­la tei­tä myös jat­kos­sa, kun­han saam­me luvan taas ava­ta ovet asiakkaille.

Kunnalta/ koti­sai­raan­hoi­dos­ta voi tie­dus­tel­la kor­vaa­vaa ruo­ka­pal­ve­lua sulun ajaksi.

T. Lou­nas­kah­vi­la Tervamiilu

Kaik­ki oikeu­det pidä­te­tään muutoksiin!