Tuotteet ja palvelut

Lou­nas­kah­vi­la tar­jo­aa lou­naan lisäk­si nor­maa­lit kah­vi­lan pal­ve­lut ja tuot­teet aina aukio­loai­ko­jen mukai­ses­ti. Vit­rii­nis­tä löy­ty­vät mun­kit, pul­lat, lei­von­nai­set ja suo­lai­set pur­ta­vat joko mukaan otet­ta­vak­se­si tai pai­kan pääl­lä nautittavaksi.

Tilauk­ses­ta teem­me sinul­le täy­te­ka­kut, voi­lei­pä­ka­kut ja lei­von­nai­set illa­nis­tu­jai­siin, per­he­juh­liin sekä muu­ten vain päi­vän piris­teek­si kah­vi­pöy­dän anti­mik­si kotiin tai työ­pai­kal­la kah­vi­tauol­la tarjottavaksi.

Vuo­kraam­me myös kah­vi­la­ti­lo­ja aukio­loai­ko­jen ulko­puo­lel­la mikä­li tar­vit­set tilo­ja kokouk­sel­le, juh­la­het­keen tai muul­le isom­mal­le tapaa­mi­sel­le. Kah­vi­las­ta löy­ty­vät istu­ma­pai­kat 58 henkilölle.

Ter­ve­tu­loa viihtymään.

Esi­merk­ke­jä tilaus­tuot­tei­den hinnoittelusta:

Täy­te­ka­kut

10 hlö ker­ma­kak­ku 25 €
15 hlö ker­ma­kak­ku 35 €

Mui­ta kah­vi­pöy­dän herkkuja

Kui­vat kah­vi­ka­kut 15 €
Kää­re­tort­tu 15 €

Voi­lei­pä­ka­kut

10 hlö kink­ku­kak­ku 30 €
15 hlö kink­ku­kak­ku 40 €

10 hlö lohi­kak­ku 35 €
15 hlö lohi­kak­ku 45 €

20 hlö pyö­reä liha­kak­ku 60 €
20 hlö pyö­reä lohi­kak­ku 70 €

Aukioloajat

Ma — Pe 7.00 — 13.30

Lou­nas klo 11.00–13.30

Lau­an­tai­sin suljettu
Sun­nun­tai­sin suljettu

Ateriahinnasto

Lou­nas 9,90 €
Keit­to­lou­nas 7,90 €
Salaat­ti­lou­nas 6,90 €
Lou­nas kotiin­kul­je­tet­tu­na 9,90€
Lou­nas nou­det­tu­na 10,00€